پایگاه‌های بسیج به مراکز تولید محتوا در فضای مجازی تبدیل شود

عضو شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه هر پایگاه فعال بسیج باید به مرکز تولید محتوا در فضای مجازی تبدیل شود، گفت: بسیج طی این سال‌ها به خوبی تهدیدات دشمن را به فرصت تبدیل کرده است.