بازطراحی خیابان «سی تیر» بعد از یک دهه

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به بازطراحی محور سی‌تیر، گفت: محور سی تیر با توجه به الزامات زیست محیطی و منظر شهری و همخوانی این محور با بافت تاریخی، پیرامونی‌اش بازطراحی می شود.

بیش از ۸۰ هزار فرصت شغلی توسط سازمان بهزیستی ایجاد شد

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال در مورد اقدامات سازمان بهزیستی در جهت تحقق اشتغال پایدار در شبکه های اجتماعی نوشت: « فقط در بخشی از این اقدامات، با جذب ۱۰۰ درصدی منابع اشتغال زایی و حمایت از ایجاد بیش از ۸۰ هزار فرصت شغلی که بیش از ۶۰ درصد آن ویژه معلولین عزیز بوده است …

چگونگی پرورش استعدادها در جامعه / نیازمند افزایش انگیزه در بین محققان و اساتید هستیم

دبیر عالی شورای انقلاب فرهنگی درباره اهمیت تعلیم و تربیت در جامعه گفت: تربیت معادل پرورش و پرورش به معنی تبدیل استعدادها به فعلیت است. اگر جامعه ای بتواند استعدادها را به فعلیت تبدیل کند در زمینه تعلیم و تربیت موفق خواهد بود.