کیفیت هوای کلانشهر مشهد قابل قبول است

کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، نشانگر هوای پاک با عدد ۴۸ است و شاخص کنونی هوا (یک تا ۲ ساعت گذشته) با عدد ۷۹ هوای قابل قبول را نشان می‌دهد.

کیفیت هوای کلانشهر مشهد قابل قبول است

به گزارش فرزین سلطانی از مشهد، کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، نشانگر هوای پاک با عدد ۴۸ است و شاخص کنونی هوا (یک تا ۲ ساعت گذشته) با عدد ۷۹ هوای قابل قبول را نشان می‌دهد. هم اکنون کیفیت هوا در مناطق سرافرازان، شهید مفتح، خیام شمالی، امامیه و شهر مشهد در شرایط پاک و در سایر ۱۸ ایستگاه‌ دارای سنجش کیفیت هوا در شرایط قابل قبول است. شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند. پایان پیام/ 

Leave a Comment