کیفیت هوای مشهد قابل قبول ماند

کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۶۵ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

کیفیت هوای مشهد قابل قبول ماند

به گزارش فرزین سلطانی از مشهد، کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۶۵ در شرایط قابل قبول قرار دارد. از هیچ یک از ایستگاه‌های شهر هوای ناسالم گزارش نشده و بیشترین بار آلودگی از ایستگاه چمن با عدد شاخص ۹۴ در شرایط قابل قبول به ثبت رسیده است. دمای حال حاضر ۲۳ درجه سانتی‌گراد و آسمان آفتابی است. پایان پیام/ 

Leave a Comment