پاریس: تعطیلی انجمن ایران‌شناسی فرانسه مایه تأسف است

پاریس: تعطیلی انجمن ایران‌شناسی فرانسه مایه تأسف است

پاریس: تعطیلی انجمن ایران‌شناسی فرانسه مایه تأسف است

به گزارش گروه بین‌الملل فرزین سلطانی، فرانسه به اقدام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تعطیلی انجمن ایران‌شناسی فرانسه بعد از پیام‌های موهن یک نشریه بدنام فرانسوی واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه ۱۵ دی ماه اعلام کرده بود در واکنش به «اقدام‌ موهن نشریه بدنام فرانسوی در زیرپاگذاشتن موازین شناخته شده اخلاقی، تعدی ددمنشانه به مقدسات دینی، هتک ساحت مرجعیت سیاسی و مذهبی و نیز اهانت به نمادهای حاکمیتی و ارزش‌های ملی کشور»  ضمن بازنگری در مناسبات فرهنگی با فرانسه و بررسی امکان ادامه فعالیت فرهنگی فرانسه در ایران، در گام نخست فعالیت انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران را تعطیل می‌کند. در حال تکمیل…

Leave a Comment