میز دانشجو| تمدید معافیت تحصیلی برای دانشجویان انصرافی و دیگر دانشجویان

میز دانشجو در این قسمت نحوه تمدید معافیت تحصیلی برای دانشجویان انصرافی و دیگر دانشجویان را عنوان می‌کند.

میز دانشجو| تمدید معافیت تحصیلی برای دانشجویان انصرافی و دیگر دانشجویان

گروه دانشگاه فرزین سلطانی، شرایط خدمت سربازی و استفاده از معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی برای دانشجویانی که برای بار اول از تحصیل خود در دانشگاه انصراف داده‌اند، مشابه با دانشجویان فارغ التحصیلان است. افرادی که طی سنوات مجاز خود تحصیل کرده باشند می‌توانند از تمدید معافیت تحصیلی استفاده کنند.

سنوات مجاز برای ادامه تحصیل با معافیت تحصیلی مقطع تحصیلی  سنوات مجاز دکترای پزشکی  ۸ سال کارشناسی ارشد پیوسته ۶ سال  دکترای تخصصی  ۶ سال کارسناسی ناپیوسته  ۳ سال  کارشناسی  ۵ سال کارشناسی ارشد ناپیوسته  ۳ سال کاردانی  ۲.۵ سال  پایان پیام/

Leave a Comment