مولوی عبدالحمید نگران نمازخانه یا تجارتخانه تهران

عبدالحمید می‌گوید به او اجازه داده نشده در نمازخانه خود در تهران نماز بخواند و به اجبار نمازخانه را از او گرفته‌اند، اما این ادعا دارای ابعادی است که به آن پرداخته‌‌ایم.

مولوی عبدالحمید نگران نمازخانه یا تجارتخانه تهران

به گزارش گروه سیاسی فرزین سلطانی، عبدالحمید می‌گوید به او اجازه داده نشده در نمازخانه خود در تهران نماز بخواند و به اجبار نمازخانه را از او گرفته‌اند، اما اسنادی وجود دارد که چیز دیگری می‌گوید. بر همین اساس، طبق اسنادی فردی عامل و کارگزار اقتصادی جریان مکی در تهران است، او مدیرعامل شرکتی به نام «سامان سد رود» است که این شرکت در سال 1399 با پیگیری‌های متعدد، برنده مزایده‌ای برای تصویربرداری هوایی از برخی مناطق جغرافیایی کشور، آن هم در طی شش ماه می‌شود که ارزش آن قرارداد 2400 میلیارد ریال بوده و 600 میلیارد ریال پیش پرداخت به این شرکت پرداخت می‌شود. جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید:

Leave a Comment