تحقق ۵۴ درصدی مصوبات کارگروه رفع موانع تولید خراسان جنوبی

سرپرست سازمان صمت خراسان جنوبی گفت: طی سال گذشته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان جنوبی ۶۳۴ مصوبه برای ۲۵۷ واحد داشته که ۵۴ درصد آن اجرایی شده است.

تحقق ۵۴ درصدی مصوبات کارگروه رفع موانع تولید خراسان جنوبی

به گزارش فرزین سلطانی از بیرجند، حامد حسن نژاد عصر چهارشنبه در قرارگاه تحقق شعار سال با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: یکی از ابزارهای ما برای تحقق شعار سال کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است. سرپرست سازمان صمت بیان کرد: طی سال گذشته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان جنوبی ۶۳۴ مصوبه برای ۲۵۷ واحد داشته است. وی ادامه داد: از این ۶۳۴ مصوبه ۲۴۶ مصوبه در دست اجرا، ۳۴۵ مصوبه اجرا شده و ۴۳ مصوبه نیز هنوز اجرایی نشده که به عبارت دیگر ۵۴ درصد مصوبات کارگروه تسهیل در خراسان جنوبی طی سال گذشته اجرایی شده است. سرپرست سازمان صمت خراسان جنوبی افزود: از ۴۳ مصوبه اجرا نشده، ۲۳ مصوبه به واسطه عدم پیگیری متقاضی و ۲۰ مصوبه نیز به واسط عدم اجرا توسط دستگاه‌ها اجرا نشده است. حسن نژاد با اشاره به اینکه در استان ۵۴۶ واحد در بخش صنعت فعالیت دارد که ۱۳ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرده است، گفت: ۷۵۸ واحد معدنی نیز در خراسان جنوبی فعالیت دارد که در این بخش نیز برای ۱۳ هزار و ۳۵۰ استغال ایجاد شده است. وی اظهار کرد: میزان ذخایر معدنی خراسان جنوبی نیز به هفت میلیارد تن رسیده است. سرپرست سازمان صمت خراسان جنوبی در زمینه اهداف اداره کل صمت خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: توسعه زیر ساخت‌های معدنی، توسعه اکتشافات معدنی، جذب سرمایه گذاری، ارتقا بهره وری و … از جمله اهداف ما در سال جاری خواهد بود. حسن نژاد در زمینه برنامه‌های عملیاتی این اداره کل نیز یادآور شد: تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی، رفع موانع تولید برگزاری جلسات مستمر کارگروه تسهیل، جذب منابع و امکانات شرکت‌های توسعه‌ای، شناسایی و تهیه طرح‌های صنعتی و معدنی قابل اجرا، تسهیل فرایند صادرات و تقویت جایگاه مرز از جمله برنامه‌های عملیاتی اداره کل صمت است. وی یادآور شد: تکمیل زیرساخت‌ها و راه‌های دسترسی به شهرک‌ها و نواخی صنعتی و معدنی خراسان جنوبی از دیگر برنامه‌های عملیاتی ما است. پایان پیام/۶۹۰۲۷

Leave a Comment