برنامه‌های عفاف و حجاب، مقطعی و نمایشی نباشد

دادستان همدان گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی در حوزه تولید لباس خوب، فاخر، جذاب، به روز و در عین حال متناسب با موازین شرعی با هماهنگی و همگرایی منطبق با قانون طرح‌های مبتکرانه و کارشناسانه در عمل و نه در شعار اقدام کنند.

برنامه‌های عفاف و حجاب، مقطعی و نمایشی نباشد

به گزارش فرزین سلطانی از همدان حسن خانجانی موقر صبح امروز در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامّه با موضوع «فرهنگ عفاف و حجاب و با محوریت پوشش مناسب ایرانی ـ اسلامی» اظهار کرد: متأسفانه در حوزه تولید پوشاک و البسه مناسب یک جامعه ایرانی ـ اسلامی از یک سو تعداد تولیدکننده محدود است و از سویی دیگر از این تعداد کم تولیدکننده نیز مطابق با قوانین موجود حمایتی که باید، نمی شود. وی با اشاره به اینکه پیش از آن که به فروشنده‌ای بگوییم چرا البسه نامناسب عرضه می‌کنی؟ باید تولیدات مناسب در اختیارش قرار دهیم تا جایگزین کرده و کالای خود را به فروش برساند افزود: باید پوشاک و البسه خوب، فاخر، جذاب، به روز، متنوع و در عین حال متناسب با موازین شرعی تولید و به اندازه کافی در سطح جامعه عرضه شود، دادستان همدان با تاکید بر اینکه موضوعی که از سال ۹۹ از سوی این دادستانی پیگیری شده، اما خروجی خوبی از دستگاه‌ها مشاهده نشده است گفت: فراهم ساختن شرایط مناسب و امکانات لازم برای تولید لباس فاخر و مناسب برعهده دستگاه قضایی نیست و باید دستگاه‌های دولتی با هماهنگی و همگرایی منطبق با قانون طرح های مبتکرانه و عملیاتی در عمل و نه در شعار ارائه و اجرایی کنند.  خانجانی‌موقر تصریح کرد: همچنین برنامه‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌های متولی منطبق با قوانین و شرح وظایف خواسته شده از آنها نیست، به طوری که تاکنون برنامه‌ای از سوی آموزش و پرورش حتی برای تعمیق باورهای اسلامی و ایرانی درباره پوشش مناسب ارائه نشده و یا از سوی دستگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد ساماندهی فرهنگی ـ هنری طراحان پارچه و لباس نیستیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود اگر برنامه‌ای تدوین می‌شود کارشناسانه، عملیاتی و با بهره گیری از نظرات متخصصان متعدد باشد نه سطحی، مقطعی و زودگذر که حتی اثر معکوس در جامعه برجای گذارد. پایان پیام/89033/

Leave a Comment