بایدن خطاب به مهاجران: نزدیک مرز پیدایتان نشود

بایدن خطاب به مهاجران: نزدیک مرز پیدایتان نشود

بایدن خطاب به مهاجران: نزدیک مرز پیدایتان نشود

به گزارش گروه بین‌الملل فرزین سلطانی، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد آن دسته از مهاجران اهل کوبا، هائیتی و نیکاراگوئه را که به صورت غیرقانونی از مرز مکزیک-آمریکا رد شوند را به کشورشان بازخواهد گرداند. در حال تکمیل….

Leave a Comment