بانک مرکزی راه های آزموده در مدیریت بازار ارز را کنار بگذارد

عضو هئیت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تثبیت شرایط اقتصادی مهمترین راهبرد اقتصادی ما قلمداد می شود که می تواند بازار ارز را تحت تاثیر خود قرار دهد از این رو دولت باید ابتدا ثبات اقتصادی را مد نظر قرار دهد.

بانک مرکزی راه های آزموده در مدیریت بازار ارز را کنار بگذارد

به گزارش فرزین سلطانی از تبریز، محمدرضا میرتاج الدینی، با اشاره به مدیریت بازار ارز در سال پیش رو اظهار کرد: دولت باید ابتدا و براساس سیاست های اقتصادی موجود، قیمت ارز را تثبیت کند. همچنین دولت نباید اجازه دهد تا ارز رشد بی رویه و رشد حباب گونه داشته باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به واقع ثبات اقتصادی به ثبات بازار ارز کمک می کند، بیان کرد: بدون شک ثبات اقتصادی به ثبات تولید و افزایش صادرات کمک خواهد کرد و دولت باید این موارد را مدنظر قرار دهد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه باید در راستای حمایت از تولید ایجاد اشتغال ادامه داشته باشد،بیان کرد: تثبیت شرایط اقتصادی مهمترین راهبرد اقتصادی ما قلمداد می شود که می تواند بازار ارز را تحت تاثیر خود قرار دهد از این رو دولت باید ابتدا ثبات اقتصادی را مد نظر قرار دهد. میرتاج الدینی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در تثبت نرخ ارز بیان کرد: بانک مرکزی باید سیاست های درستی را در قبال نرخ ارز و مدیریت آن در پیش بگیرد. وی ادامه داد: بانک مرکزی باید از سیاست هایی که در گذشته و در قبال مدیریت بازار ارز جواب نداده پرهیز کند به عنوان مثال بانک مرکزی باید بستر را برای بازگشت سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج فراهم کند و راه حل آن هم این است که بانک مرکزی باید به این تولیدکنندگان بگوید که می توانند ارز خود را به نرخ ارز شناور به بازار برگردانند و عرضه کنند. پایان پیام/

Leave a Comment