احسان یاوری سرپرست معاونت سیاسی استانداری لرستان شد

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان منصوب شد

احسان یاوری سرپرست معاونت سیاسی استانداری لرستان شد

به گزارش فرزین سلطانی از خرم‌آباد، طی حکمی از طرف استاندار لرستان”دکتراحسان یاوری” به عنوان سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان منصوب شد یاوری دارای مدرک تحصیلی دکترای حقوق و پیش از این ریاست دانشگاه آیت الله بروجردی را عهده دار بوده است. معاون سیاسی و دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران، معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده خبر، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ و مدیر حقوقی دانشکده خبر از دیگر سوابق اجرایی یاوری است.

Leave a Comment