اجرای سرود «سلام فرمانده ۲» با حضور ابوذر روحی در قزوین

همخوانی سرود «سلام فرمانده ۲» عصر امروز با حضور ابوذر روحی خواننده این سرود و جوانان و نوجوانان دهه هشتادی و نودی در گلزار شهدای شهر قزوین برگزار شد.

اجرای سرود «سلام فرمانده ۲» با حضور ابوذر روحی در قزوین

Leave a Comment