آلبرت انشتین: احمق کسی است که کار یکسان انجام دهد و انتظار نتایج متفاوت داشته باشد. برای انجام کارهای متفاوت و دریافت هدیه آماده اید ؟

بله حتما
قبلا در فرزین سلطانی نژاد | قانون جذب | شخصیت کاریزما و جذابیت ثبت نام کرده اید ؟ وارد شوید