آلبرت انشتین: احمق کسی است که کار یکسان انجام دهد و انتظار نتایج متفاوت داشته باشد. آماده اید برای انجام کارهای متفاوت؟

کلیک کنید
در فرزین سلطانی نژاد | آموزش قانون جذب | کشف رسالت | جذابیت و کاریزما عضو نیستید ؟ عضویت در فرزین سلطانی نژاد | آموزش قانون جذب | کشف رسالت | جذابیت و کاریزما